Chính sách bảo mật

Cám ơn bạn đã quan tâm và truy cập vào blog công nghệ Phuthobay.net. Đối với người dùng truy cập, chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin riêng tư, dữ liệu cá nhân của bạn trên website.

Chính sách bảo mật là trang cung cấp thông tin về quy chế bảo mật, sử dụng các thông tin của người dùng. Điều này là quan trọng nhằm giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp bạn an tâm sử dụng và tương tác trên website.

Chúng tôi sử dụng các thông tin công khai dưới sự động ý của bạn, bao gồm:

  • Tên
  • Email
  • Website (nếu có)

Các thông tin cá nhân riêng tư của bạn sẽ không được công khai trên website hoặc cung cấp cho bên thứ ba, trừ khi có sự cho phép từ bạn, bao gồm:

  • Danh tính thật
  • SĐT
  • Địa chỉ
  • Tài khoản mạng xã hội

Hy vọng những điều này giúp bạn hiểu về Chính sách bảo mật của Phú Thọ Bay và yên tâm truy cập và tương tác.